Grūti veids

050 grūtais ceļš "Tā kā viņš pats teica:" Es, protams, nevēlos atņemt tevi no rokas un es noteikti nevēlos tevi pamest »  (Ebrejiem 13, 5 ZUB).

Ko mēs darām, kad nevaram redzēt savu ceļu? Iespējams, ka nav iespējams iziet cauri dzīvei bez rūpēm un problēmām, ko dzīve sev līdzi nes. Dažreiz tās ir gandrīz nepanesamas. Dzīve, šķiet, reizēm ir negodīga. Kāpēc tā ir? Mēs vēlētos uzzināt. Daudz kas neparedzams mūs moka, un mēs domājam, ko tas nozīmē. Tas nav nekas jauns, cilvēces vēsture ir pilna sūdzību, taču to visu šobrīd nav iespējams saprast. Bet, kad mums trūkst zināšanu, Dievs mums dod kaut ko pretī, ko mēs saucam par ticību. Mums ir ticība, kur mums trūkst pārskata un pilnīgas izpratnes. Ja Dievs mums dod ticību, tad mēs paļaujamies uz priekšu, pat ja mēs nevaram redzēt, saprast vai aizdomāties, kā lietām ir jāturpina.

Kad mēs sastopamies ar grūtībām, Dievs liek mums uzskatīt, ka mums slogs nav jānes vienam. Kad Dievs, kurš nevar melot, kaut ko sola, tas it kā jau būtu realitāte. Ko Dievs mums saka par grūtiem laikiem? Pāvils mums saka 1. Korintiešiem 10, 13, “Tu vēl neesi vilinājis neko citu kā cilvēku; Bet Dievs ir uzticīgs, kurš neļaus jums kārdināt ar savu bagātību, bet arī radīs izeju ar kārdinājumu, lai jūs to varētu izturēt. »

To atbalsta un tālāk izskaidro 5. Mozus 31, 6 un 8: «Esiet stingri un nelokāmi, nebaidieties un nebaidieties no viņiem! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, dodas pie tevis; viņš nenovilks no tevis roku un nepametīs tevi. Bet Tas Kungs dodas jūsu priekšā; viņš būs ar tevi un nevelk no tevis roku un nepametīs tevi; nebaidies un esi bezbailīgs. »

Nav svarīgi, ko mēs ejam cauri vai kur mums jāiet, mēs nekad to nedarām vieni. Patiesībā Dievs mūs gaida! Viņš devās pirms mums, lai sagatavotu mums izeju.

Izpratīsim ticību, ko Dievs mums piedāvā, un ar pārliecību izturēsimies pret visu, ko dzīve mums dod.

autors Dāvids Stirks