Jēzus pirmais

453 Jēzus pirmais

Šajā dzīvē mēs riskējam tikt vajāti par Kristu. Mēs atsakāmies no šīs pasaules pagaidu dārgumiem un priekiem. Ja šī dzīve bija viss, ko ieguvām, kāpēc gan vajadzētu no kaut kā atteikties? Ja mēs atmestu visu par šo vienu ziņu, kas pat nebūtu patiesa, mēs pamatoti tiktu izsmieti.

Evaņģēlijs vēsta, ka mums ir cerība uz turpmāku dzīvi Kristū, jo tā ir atkarīga no Jēzus augšāmcelšanās. Lieldienas ir atgādinājums, ka Jēzus atgriezās dzīvē - un Viņš mums ir apsolījis, ka mēs atkal dzīvosim. Ja viņš nebūtu augšāmcēlies, mums nebūtu ne cerību nedz uz šo dzīvi, nedz uz nākotni. Tomēr Jēzus ir patiesi augšāmcēlies, tāpēc mums ir cerība.

Pāvils apstiprina labo vēsti: «Kristus augšāmcēlās no miroņiem! Viņš ir pirmais, kuru Dievs uzmodināja. Viņa augšāmcelšanās dod mums garantiju, ka arī tie, kas miruši ticībā Jēzum, tiks augšāmcelti » (1. Kor. 15,20 Jaunās Ženēvas tulkojums).

Senajā Izraēlā katru gadu novāktie pirmie graudi tika rūpīgi sagriezti un Dievam pielūgti. Tikai tad varēja ēst pārējos graudus (3. Moz. 23, 10–14). Piedāvājot Dievam pirmo šķēpu, ko Jēzus simbolizēja, viņi atzina, ka visi viņu graudi ir Dieva dāvana. Pirmais upuris pārstāvēja visu ražu.

Pāvils sauc Jēzu par pirmajiem augļiem un tajā pašā laikā saka, ka Jēzus ir Dieva apsolījums par daudz lielāku ražu, kas vēl ir gaidāma. Viņš ir pirmais, kurš augšāmcēlās, un tādējādi pārstāv tos, kas ir uzaudzināti. Mūsu nākotne ir atkarīga no viņa augšāmcelšanās. Mēs sekojam viņam ne tikai ciešanās, bet arī viņa godībā (Romiešiem 8,17).

Pāvils neuzskata mūs par izolētiem indivīdiem - viņš mūs redz kā piederīgus kādai grupai. Kura grupa? Vai mēs būsim cilvēki, kas seko Ādamam, vai tie, kas seko Jēzum?

"Nāve nāca no cilvēka," saka Pols. Tādā pašā veidā "mirušo augšāmcelšanās notiek arī no cilvēka, jo tāpat kā visi mirst Ādams, tā arī visi dzīvos Kristū" (1.Kor.15,21: 22). Ādams bija pirmais nāves auglis; Jēzus bija pirmais augšāmcelšanās auglis. Kad esam Ādams, mēs ar viņu dalāmies viņa nāvē. Kad mēs esam Kristū, mēs dalāmies ar viņu viņa augšāmcelšanās un mūžīgajā dzīvē.

Evaņģēlijs saka, ka visi ticīgie Kristum atdzīvojas. Tas nav tikai īslaicīgs ieguvums šajā dzīvē - mēs to baudīsim mūžīgi. "Visi pēc kārtas: Kristus ir pirmais, pēc tam, kad viņš nāk, tie, kas viņam pieder" (1. Kor. 15,23). Tieši tāpat kā Jēzus augšāmcēlās no kapa, tā mēs celsimies uz jaunu un neticami labāku dzīvi. Mēs uzmundrinām! Kristus ir augšāmcēlies, un mēs kopā ar viņu!

autors Maikls Morisons